Zdroje informací 

Zájemce o historii dnes může čerpat ze široké nabídky zdrojů informací (viz podřízené stránky), některé se zde vám zde chci nabídnout. 

Naše díky patří všem, kteří nějakým způsobem přispěli a pomohli tak používat uvedené informace (speciální díky potom Jiřímu Macounovi za jeho schémata a další obrázky - viz i10).