Vlastenci a zrádci 

 
Je známo, že ne všichni Němci si válečný konflikt přáli, a taktéž mezi sudetenDeutsche se nacházeli lidé, kteří chtěli žít v klidu a míru (převážně sociální demokraté a komunisté, ale nejenom oni). Přesto mnoho z nich podlehlo nacistické propagandě a přidali se na stranu nepřátel ČSR. 
 
Zajímavý příběh ilustruje situaci ze září 1938 u Českých Velenic:
"A tak se oba obránci (čs.) nádraží dostali až k potoku, tvořícímu státní hranici. Na druhé straně hranice, asi 30 metrů za lávkou, stojí tříčlenná hitlerovská hlídka, ve které je však i jeden bývalý rakouský finančník, donedávna vykonávající v Českých Velenicích rakouskou pasovou kontrolu. Poměr rakouských a čs. celních orgánů byl vždy navzájem kamarádský, a tak je po delším váhání rozhodnuto. Adámek a Božek přecházejí po lávce za hranice až k udiveným hitlerovským strážcům. Jejich překvapení nad odvahou čs. četníků je veliké, ale přesto zábava s bývalým rakouským finančníkem o všedních věcech trvá asi 10 minut. 
Adámek se odvažuje i tak zvědavých otázek, zda je jim známo, kdy na nás vyrazí a co se má díti dále. Všichni se nějak pozastavují nad otázkou "Kdy že na nás vyrazí?" a dívají se nechápavě. Vždyť oni mají přece za to, že ČSR chce napadnout je, a nikoliv obráceně. Z toho je patrné, že o pravdě hitlerovské politiky nebyli prostí vojáci informováni, a že s ní ani nesouhlasili, jinak by se čs. četníci nebyli vrátili domů zdrávi. Když při tomto hovoru stává se situace již trapnou, loučí se čs. četníci s hitlerovskými vojáky podáním ruky a s nejistotou míří zpět k lávce. Nejsou si totiž jisti, zda se za jejich zády neozve výkřik "Halt!" a nebude-li tak zpečetěn další jejich osud. Ale nikoliv, ti na druhé straně hranice jsou též jen lidé, kterým není jasné, proč toto nepřátelství mezi oběma zeměmi někdo tak uměle vyvolal." (zdroj: Josef Adámek, četnictvo; České Velenice; b26). 
 
 

Vlastenci 

 
Příkladů vlasteneckého chování mezi občany ČSR lze najít velké množství, na tomto místě budou uvedeny pouze některé příklady, a to občanů ČSR - ale německého původu, pro které v té době (zejména rok 1938) bylo jejich chování obzvláště nebezpečné, a mnozí na ně později doplatili i v podobě několikaletého věznění či dokonce smrti (i na těchto osudech je vidět, jak špatné bylo velezrádné chování Ben Ešedy a jeho kapitulace - zradil tím i ty, kteří pro ČSR riskovali nejvíce). 
 
Příklady vlastenců německého původu: 
 
 • samoty u obce Artoleč a tam žijící dělníci Krobot, Mader, Schlosser a Kilián (němečtí sociální demokraté), 
 
Z vlastenců čs. původu lze uvést: 
 
 • des. Kaplan, svob. Jan Pařivoda, svob. Carbol, bratři Skotnicové, svob. František Mužík, vojín Ligocký, svob. Karel Golasovský, svob. Přádka, vojín Gřunděl, svob. Řehák, svob. Bílek, vojín Holas (zdroj: Rajmund Hruboň, četnictvo, Bystřice nad Olzou), 
 •  
 
 

Zrádci 

 
Po obsazení Sudet (od 1.10.1938) byla mnohým příslušníkům sudetenDeutsche udělena (Adolfem Hitlerem) "záslužná medaile za 1. říjen 1938" - celkem bylo oceněno 1 162 617 sudetenDeutsche. Mnozí z nich ještě poté (po obsazení území zbytkové, tzv. druhé republiky) k ní dostali sponu za likvidaci druhé repuliky - celkem 134 563 sudetenDeutsche. 

Samotný Adolf Hitler se k tomuto ocenění vyjádřil: "Medaile je udělována těm osobám, které se v Sudetech nebo na říšském území zasazovali a připravovali návrat území do Říše. Zvláště přicházejí do úvahy členové NSDAP, SDP v Čechách, kteří v boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či krev, byli zavřeni či vyhnáni. Dále jsou to vdovy a sirotci po padlých bojovnících za sjednocení, příslušníci Wehrmachtu, policie, SS, NSKK a NSFK, kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak vyšší straničtí funkcionáři, členové, úředníci, zaměstnanci a dělníci ve veřejných službách, kteří v dnech nástupu byli služebně činní ve vnitrozemí (!!!) Sudet." 

(viz b29)

 
 
 
Příklady zrady: 
 
 • dozorce Arnošt Fechtner, velitel družstva SOS, 23.9.1938, obec Kamenná (Vyšší Brod), zradil a přešel k sdF, 
 • Walter Krom z Prahy prováděl špionážní činnost ve prospěch Německa sledováním výstavby opěvnění, 
 • dozorce Rudolf Schlinger z SOS přeběhl k nepříteli 29.9.1938, obec Staňkov, 
 • respicient oddělení finanční stráže Robert König dával Němcům znamení k útoku na budovu finanční stráže v obci Romava, 
 • učitel Lang (Košťálkov), služba v sdF, 
 • nejmenovaný poštovní zřízenec (Kunštát v Čechách) – utekl s penězi i s povolávacími rozkazy branců …
 • vojín Plačovský (Šatov) na hlídce zneschopnil kulomet a přeběhl do Německa (Rakousko), kde se zapojil do bojů proti ČSR, 
 • npor. František Vlach, četnický velitel (Znojmo) zběhl k nepříteli 22.9.1938 (obec Hnanice-Retz) a zapojil se do bojů proti SOS, 
 • František Schuster (Jaroslavice) bojoval v sestavě sdF, 
 • Fritz Weinberg, obchodník Saliger, správce mlékárny Urusi, zubní technik Prokopec, řídící učitel Riesner, učitel Schmied, hostinský Knoblich, Hirschperk, holič i řezník Franke, Pitsch … (Bartošovice), 
 • Janka, Schmidt (+ třetí osoba) z obce Klentnice uprchli dp Německa (Rakouska), 
 • Alois König (Romava) – útěk ze strážního stanoviště (výzbroj i výstroj předal sdF), 
 • učitel Régl (polský Těšín) a Pěčonka - bojovali proti družstvu SOS (Hrčava), 
 •  
 
 
Hlavní zdroje: (b26), (b27), (b28), (b29),