Lev Prchala 

Armádní generál Lev Prchala (narozen 23.3.1892, Slezská Ostrava; zemřel 11.6.1963, Feldbach) byl ruským legionářem první části světové války.
V průběhu první části světové války se přihlásil do legií a zúčastnil se bojů v Rusku. 
Po návratu do ČSR vystudoval Vysokou školu válečnickou v Paříži, byly mu svěřovány různé funkce v čs. armádě.  

Povýšení:

  • brigádní generál: 1925,
  • divizní generál: 1928,
  • armádní generál (ve věku 44 let): 1936.

 

Byl vážným adeptem na funkci náčelníka hlavního štábu branné moci (po generálu Syrovém), ale jeho pevné a zásadové postoje se politikům nehodily (zejména Ben Ešedovi) a místo něho byl do této funkce vybrán (mnohem povolnější) Ludvík Krejčí

 

Rok 1938

Během září 1938 velel 4. armádě s krycím názvem "Neruda" se sídlem v Brně, která měla bránit velice důležitý a nejvíce ohrožený prostor jižní Moravy proti bývalé rakouské hranici (což hovoří samo za sebe). Byl zapřisáhlým odpůrcem kapitulace, prezidenta Beneše se snažil do poslední chvíle přemluvit - dokonce na něho vytáhl zbraň (a podle vlastních slov do smrti litoval, že Ben Ešedu tehdy nezastřelil). Pokusil se také provést vojenský převrat, ale generál Sergěj Ingr jeho plány prozradil Benešovi (Ben Ešeda se později - v britském exilu - generálu Ingrovi odvděčil funkcí velitele ozbrojených sil. Jenže - to by to nesměl být zrádný Ben Ešeda - aby po druhé části světové války na věrného generála Ingra "zapomněl" a svěřil vedení armády komunistovi (odborně neschopnému) Ludvíku Svobodovi. 

Armáda "Neruda" disponovala 9 divizemi; hlavní nápor se očekával zejména po linii Slavonice-Jihlava. Podle (i10) měla 15 divizí (viz zde). 

V průběhu jednání (21.9.1938) generálů s Ben Ešedou generál Prchala prohlásil: "... takovýto žebrácký útvar se přece nemůže nazývat státem. Jak chcete dělat zahraniční politiku, když odevzdáte pevnosti? Zahraniční politika spočívá na bajonetech. Za šest měsíců bude i vnitřní politiku dělat pan Hitler!" Jak vidět, vůbec se nemýlil. 

 

 

Další osud

Po Mnichovu byl jmenován vojenským velitelem Podkarpatské Rusi. Tam se také (od 15.3.1939) bránil maďarskému útoku.

Poté přešel do Polska, kde organizoval čs. vojenské jednotky a velel Legii Čechů a Slováků. Po porážce Polska utekl do Francie, kde opět organizoval odboj (spolu s Milanem Hodžou a Štefanem Osuským). Později pokračoval i do Spojeného království. Protože byl odpůrcem kapitulantské politiky Ben Ešedy, dostalo se mu od tohoto pomstychtivého vlastizrádce odplaty - v Anglii byl udán jako německý špion (!!!) a byl držen ve vězení, než se jeho situace vyjasnila. Beneš ho také postavil mimo vojenskou službu. Po válce svou hodnost u britského soudu úspěšně vysoudil zpět. 

Do Československa se nevrátil (neboť věděl moc dobře, co je Ben Ešeda za pomstychtivého a zakomplexovaného šmejda). Pražská vláda dokonce (1946) žádala o jeho vydání do Československa, ale britské úřady naštěstí tuto žádost zamítly. Bohužel, Ben Ešeda předal moc komunistům a tak věrný vlastenec Lev Prchala musel až do konce života zůstat v cizině. 

Poznámka: je zajímavé, že i další Benešův odpůrce (generál Radola Gajda) byl svého času (1926) také obviněn ze špionáže - pro změnu ze špionáže pro SSSR (a přitom byl zapřisáhlým odpůrcem bolševiků). 
Úryvek z deníku generála Lva Prchaly můžete nalézt na tomto webu

 

Hlavní zdroje: (m6),