Josef Votruba 

Armádní generál Josef Votruba (narozen 8.11.1879, Debř; zemřel 7.10.1959, Praha; viz obrázek níže) byl výjimkou v generalitě tehdejší první republiky.

Vojenské vzdělání získal ve Vídni, v průběhu první části světové války se podílel na plánování operací na ruské frontě. Později působil na Balkáně a v Itálii. .
Po ukončení první části světové války zůstal v čs. armádě, působil na Slovensku, spolu s (tehdy) plk. Šnejdárkem slavili úspěchy ve válce s Maďarskem ve Válce o Slovensko.

Studoval kurzy pro generály a plukovníky v Praze a také v Paříži, byl vždy dobře hodnocen (a byl také jako generál Luža zastáncem aktivní obranné taktiky). 

Povýšení:

  • brigádní generál: 1928,
  • divizní generál: 1930,
  • armádní generál (ve věku 58 let): 1937.

 

Rok 1938

Během září 1938 velel 3. armádě s krycím názvem "Štefánik" se sídlem v Kremnici, která měla Slovensko a příp. Podkarpatskou Rus (i když víme, že Maďarsko by se k útoku stejně neodhodlalo, byl to úkol zodpovědný). Josef Votruba měl velmi bohaté zkušenosti z 1/2 světové války (1914 až 1918). 

Armáda "Štefánik" měla k dispozici 7 divizí. 

 

Další osud

V roce 1939 byl penzionován (špatný zdravotní stav = cukrovka). Po roce 1948 byl degradován na vojína (1950) a byl mu odebrán i důchod (a to přesto, že byl od roku 1939 těžce nemocen, oslepl a byly mu amputovány obě nohy). 

Jak vidět, ani tomuto generálovi nedali komouši pokoj - kdo ví, jak by se situace vyvíjela, kdybychom se byli bránili a po válce by možná vývoj šel jiným směrem... 

 

Hlavní zdroje: (m6),