2. armáda "Jirásek"

2. armáda, která měla bránit zejména severní Moravu, měla krycí název "Jirásek". 

Velitelem byl dg. (později ag.) Vojtěch Luža, náčelníkem štábu plk. gšt. František Vejmelka. Sídlem velitelství byla Olomouc

Určeným úsekem obrany byly hranice severní Moravy, od Králík až po Jablunkovský průsmyk (viz obrázek níže). 

Úkol: na čáře Králíky-Vojtíškov-Kolštejn-Šerák-Orlík-Bruntál-Opava-Bohumín-Jablunkovský průsmyk udržet za všech okolností HOP. 

2. armádu Jirásek tvořil IV. sbor s HO-36 a hraniční pásmo HP-XIIIHO-37 (viz mapa) a patřičné zálohy. Do 2. armády taktéž patřilo letectvo (viz níže) a původně skupina S-5, místo které ale byla přidělena zvláštní skupina velitele pluku

Obecně platí, že jednotlivá HO byly uskupení v síle divize, skupiny potom o něco slabší než divize. 

Samozřejmě, že jak velitelství Armády, tak i velitelství sboru mělo své jednotky (viz b1). 

 

Armádní sbor IV. s HO-36 

IV. sboru s krycím názvem "Myslbek" velel dg. Josef Janáček, náčelníkem štábu byl plk. gšt. Jaroslav Lisý. Sídlem velitelství byla Litovel.
 

Hraniční oblast HO-36 

HO-36 měla krycí název "Prokop", velitelem byl bg. Otokar Lička, náčelník štábu byl pplk. gšt. Josef Ejem. Sídlem velitelství byl Šumperk. 

Určeným úsekem byla linie: tvrz Bouda-Albrechtice. 

7. pěší divize 

Kromě dalších sil (viz b1), byla ve stavu jako hlavní bojová jednotka zejména 7. pěší divize s krycím názvem "Aleš", které velel bg. Karel Klubal, náčelníkem štábu byl pplk. gšt. Oskar Schreiber; sídlo velitelství: Zábřeh. 

Hraniční pásmo HP-XIII s HO-37 

Hraniční pásmo HP-XIII mělo krycí název "Rostislav", velitelem byl dg. Emil Fiala, náčelníkem štábu plk. gšt. Jan Procházka. sídle, velitelství byly Hranice na Moravě. 
 

Hraniční oblast HO-37

HO-37 měla krycí název "Florian", velitelem byl bg. Jiří Birula, náčelníkem štábu pplk. gšt. Ferdinand Čatloš (posléze slovenský ministr obrany). Sídlem velitelství byl Šternberk. 

8. pěší divize

Kromě dalších sil (viz b1) byla jako hlavní bojová jednotka určena 8. pěší divize s krycím názvem "Mánes" velitel bg. Otokar Zahálka, náčelník štábu pplk gšt. František Janda. Sídlo velitelství: Moravský Beroun. 

 

Další jednotky

K dalším jednotkám měla patřit i Skupina S-5 (v síle divize), ale tato v té době neexistovala, a proto obranu mezi HO-36 a HO-37 zajišťovala zvláštní skupina velitele pluku (proto je na obrázku níže tato S-5 označena křížkem).  

2. armáda "Jirásek" měla dále přiděleno letectvo a záložní jednotky. 

Letectvo: velitelem byl plk. Jaroslav Skála, krycí označení "Jirásek 10", sídlem velitelství byla Olomouc

Letectvo: 

  • Pozorovací letky: 5. letka (100 % stavu) a 14. letka (100 % stavu). 
  • Zvědné letky: 63. letka (90 % stavu). 
  • Stíhací letky: 33. letka (100 % stavu), 35. letka (100 % stavu), 36. letka (100 % stavu) a 51. letka (80 % stavu). 
  • Bombardovací letky: nepřiděleny. 
  • Kurýrní letky: 102. letka. 

 

Záložní jednotky 

K záložním jednotkám přínáležely: 

  • 12. pěší divize s krycím názvem "Fajnor". Velitelem byl plk. gšt. Josef Buben, náčelníkem štábu byl mjr. gšt. Karel Eminger. Sídlo velitelství: Vsetín
  • 22. pěší divize s krycím názvem "Hviezdoslav". Velitelem byl bg. Josef Beránek, náčelníkem štábu byl pplk. gšt. Antonín Pospíšil. Sídlo velitelství: Žilina

Početní stavy - viz tabulka:

Položka ks
vojsko (bojové jednotky) 135 393
těžký kulomet 1 523
lehký kulomet 7 828
protiletadlový kulomet 49
dělo 483
KPÚV (protitankový kanon) 347
minomet 208
tanky (u SPO) několik
další jednotky viz (b1)  

 

Hlavní zdroje: (b1), 

Poděkování: patří zejména lidem tvořícím server Válka (i3) a také patří Jiřímu Macounovi (Technet; i10), jejichž schémata a obrázky jsou zde použity.