Sergej Vojcechovský 

Armádní generál Sergej Nikolajevič Vojcechovský (narozen 28.10.1883, Vitebsk; zemřel 7.4.1951, Ozerlag) byl československým legionářem první části světové války v Rusku. Pocházel z ruské šlechtické rodiny.

Působil v carské armádě a posléze byl přiřazen k čs. legiím. Jako jeden z mála ruských důstojníků v čs. legiích zůstal, byl úspěšným velitelem (již v Rusku dosáhl hodnosti generála, porazil armádu Tuchačevského). Po příjezdu do Československa se stal příslušníkem čs. armády, poté (1922) mu bylo uděleno i čs. občanství.

Povýšení:

  • brigádní generál: 1918 (Rusko; generálmajor), 1920 (Rusko; generálporučík), 
  • divizní generál: 1927, 
  • armádní generál (ve věku 46 let): 1929.


V průběhu služby v čs. armádě mu byly svěřovány různé důležité funkce, byl povyšován a vysoce hodnocen. Generál Vojcechovský měl mimořádné strategické a taktické myšlení.

 

Rok 1938

Během září 1938 velel 1. armádě s krycím názvem "Havlíček", která měla bránit prostor Čech a jejím sídlem byla Kutná Hora.  Byl zapřisáhlým odpůrcem kapitulace (chtěl se postavit rozhodnutí politiků), 1.4.1939 byl penzionován a posléze se podílel se na odboji. 

Armáda "Havlíček" měla sílu 11 divizí a 1 brigády, a měla pružnými manévry bránit většinu území Čech. Proto pro ni byly připraveny, kromě hlavních obranných pozic v pohraničí, a příčky ve vnitrozemí (linie Liberc-Mělník-západní oblouk kolem Prahy-řeka Vltava-Týn nad Vltavou). Podle (i10) měla ovšem 14 divizí (viz obrázek zde). 

Byl také (ostatně jako většina důležitých generálů) - v době Protektorátu -  pod stálým dozorem Gestapa. 

Generál Vojcechovský pilně pracoval na obraně ČSR, a to i přesto, že již od jara 1937 byl nemocen. Jako Rus byl větším vlastencem než mnozí z tehdejších rodilých Čechů a Slováků (nemluvě o součastnosti), chtěl bránit svou novou vlast - navrhoval svrhnout vládu a jít do boje. Bohužel generál Krejčí jeho návrh a návrhy jiných odmítl, a i proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. 

 

Další osud

Na svůj celoživotní postoj také doplatil, neboť již 12.5.1945 byl zatčen orgány NKVD a odvlečen do Sovětského svazu, kde v gulagu i umřel. Jak se již stalo u zaprodance Ben Ešedy zvykem, ani v tomto případě hrdinnému generálu nepomohl. Československá vláda dokonce ani neprotestovala (stejně jako v případech mnoha jiných unesených). Ani velitel, komunistický generál Ludvík Svoboda, se o jeho osud nezajímal. Rodina generála Vojcechovského uprchla do USA.  

 

Hlavní zdroje: (m6), (b18),