Pěchota 

Pěchota byla v čs. armádě hlavním druhem zbraně (60 % stavu čs. armády) a byla tvořena:

 • pěchotou, 
 • horskou pěchotou, 
 • hraničářskou pěchotou, 
 • cyklistickými jednotkami, 
 • útočnou vozbou (tankové jednotky - měly být vyčleněny do samostatných jednotek). 

 

Základní schéma  

Základní jednotkou pěchoty byl pěší pluk tvořený:

 • velitelství pluku (+ hospodářská, technická správa, pomocná rota + plukovní hudba, technická rota, spojovací rota),
 • tři pěší prapory,
 • náhradní prapor,
 • rota doprovodných zbraní. 
 
Početní stavy pěšího pluku - viz tabulka: 
 
Položka Počet (mírový stav) Počet (válečný stav) Poznámka
vojsko 1 697 3 179  
těžký kulomet 24 36  
lehký kulomet 81 108  
puška 1 566    
KPÚV (protitankový kanon) 2    
minomet 2    
kůň 61    

 

Pěší prapor obsahoval:

 • velitelství (+ hospodářská, technická správa, technická rota), 
 • tři pěší roty,
 • jedna kulometná rota,
 • rota doprovodných zbraní.  

 

Vyšší jednotkou byla divize - ta byla tvořena třemi vojskovými tělesy pěchoty (3 pluky) + několik vojskových setnin pěchoty v dalších jednotkách (štábní rota, cyklistická rota, aj.). Prvosledové jednotky byly ale dotovány mnohem více: + hraničářské pluky, hraničářské prapory, strážní prapory, pluky zajištění lehkých opevnění...

Veškerá výzbroj byla domácího původu a jednotného vzoru. 

 

Výcvik 

Československá pěchota byla cvičena k obrannému vedení boje (do útoku by přecházela v součinnnosti s dalšími druhy zbraní: dělostřelectvem a tanky), byl cvičen střetný boj a manévr od úrovně vojskové setniny. 

Jasnou výhodou byla znalost terénu a zajištění obrannými prvky (objekty stálého opevnění těžkého i lehkého, kromě toho polní opevnění s překážkovým systémem). 

 

Září 1938 

Za mobilizace bylo postaveno:

 • 102 pěších pluků, 
 • 8 horských pěších pluků, 
 • 7 hraničářských pluků, 
 • 7 pluků zajistění lehkého opevnění, 
 • 23 hraničářských a instrukčních praporů (6 pro rychlé divize), 
 • 4 cyklistické prapory (pro rychlé divize), 
 • 25 strážních praporů, 
 • tedy celkem více než 400 praporů pěchoty (velitelství, pomocná četa, 3 pěší roty, 1 kulometná rota).

 

Každý prapor měl přes 750 vojáků vyzbrojených 600 puškami, 36 lehkými kulomety a 12 těžkými kulomety.

Těžké pěchotní zbraně (protiletadlové kulomety, minomety, (protitankové kanóny) byly na úrovni pluku a k praporům se dostávaly podle potřeby a předpokládaného vývoje situace, podobně jako spojovací a ženijní jednotky. 

 

Hlavní zdroje: (m1), (m2), (b1), 

Fotogalerie: Pěchota

Záznamy: 1 - 1 ze 1

Poděkování: patří Jiřímu Macounovi (Technet; i10), jehož schémata a obrázky jsou zde použity.