Jezdectvo 

I v průběhu třicátých (a posléze i čtyřicátých) let tvořilo jezdectvo nezanedbatelnou část armádního celku (cca 6 %). Kromě toho součástí jezdectva byly ze začátku i cyklistické jednoty a také jednotky obrněných automobilů, které byly posléze zařazeny k pěchotě. I dělostřelectvo bylo do značné míry hipomobilní. 

 

Základní schéma 

Od roku 1936 mělo dragounské vojsko na úrovni pluku

  • velitelství pluku (+ hospodářská a technická správa),
  • technická eskadrona,
  • kulometná eskadrona,
  • dvě korouhve po dvou jezdeckých eskadronách,
  • náhradní korouhev, 
  • jednadvě vozatajské eskadrony.

 

Početní stavy jezdeckého pluku - viz tabulka: 

 

Položka Počet
(mírový stav)
Počet
(válečný stav)
Poznámka
vojsko 900 1 247  
těžký kulomet 8 12  
lehký kulomet 24 24  
puška 647    
KPÚV (protitankový kanon) 2 2  
minomet      
kůň 694 1 087  

 

Bojové jezdectvo mělo 8 dragounských pluků po 5 eskadronách a 34 smíšených předzvědných oddílů s jednou jezdeckou eskadronou spolu s jednotkami útočné vozby a cyklistů. Oddíly zajišťovaly taktický průzkum, a takovýto oddíl disponoval i četou lehkých tanků, což mu dávalo značnou palebnou převahu nad cizím průzkumným tělesem.

Pomocné jezdectvo mělo ve vyšším velitelství (od divize výše) k dispozici štábní jezdeckou četu nebo eskadronu. 

 

Výcvik 

Příslušníci jezdectva procházeli standardním pěchotním výcvikem, neboť se předpokládalo, že koní bude použiti k rychlému přesunu, poté na bojišti jezdci sesednou a do bojů půjdou jako pěchota.

 

Září 1938 

V rámci mobilizace se mírové jednotky jezdectva přeměnily na průzkumné jednotky, které byly doplňovány jednotkami cyklistů a obrněných vozidel. 

Každá divize měla k dispozici průzkumnou jednotku o síle praporu (složení: setnina jezdectva, setnina cyklistů a setnina těžkých zbraní + četa lehkých tanků (3 stroje) - a právě četa lehkých tanků tvořila výraznou "přidanou" hodnotu pro případ střetu s průzkumnými jednotkami nepřítele).Protože německé jednotky takovéto složení neměly, pokud by se pokusily o průzkum bojem, byla by výhoda jednoznačně na straně čs. armády. 

 

hlavní zdroje: (m1), (m2), (b1),