Armáda 

Československá armáda byla v té době jednou z nejlépe vyzbrojených, připravených a motivovaných (to je velmi důležité!!!) armád na světě! Bohužel nemohla své kvality dokázat, ale to nebyla (hlavní) vina vojáků, ale především vlastizrádce Ben Ešedy!

 

Organizace 

Nová organizace čs. armády (platná od roku 1935) uváděla tyto vyšší jednotky:

Armáda - nejvyšší stupeň jednotky, zahrnující několik armádních sborů, hraniční pásma s přidělenými divizemi pěšími, motorizovanými, rychlými, s hraničními oblastmi, okrsky a skupinami, doplněno o velitelské a spojovací jednotky. V září 1938 byly celkem čtyři armády (viz přehled):

  • 1. Armáda (Čechy, a.g. Vojcechovský (viz foto), 
  • 2. Armáda (severní Morava, d.g. Luža (viz foto), 
  • 3. Armáda (Slovensko a Podkarpatská Rus, a.g. Votruba (viz foto), 
  • 4. Armáda (jižní Morava, a. g. Prchala (viz foto). 

 

Armádní sbor - nižší stupeň, římské číslování (I. až VII.), čs. armáda byla rozdělena do sedmi armádních sborů. 

Hraniční pásma - podobné jako armádní sbor. 

Hraniční oblasti - původní mírové divize doplněné o posilové prostředky (obrněné automobily, tanky, dělostřelecký pluk, další pěší prapor). 

Pěší divize - tzv. záložní divize zařazené do manévrovacího sledu (cca 14 000 vojáků). 

Rychlé divize - motorizovaná brigáda, jezdecká brigáda... 

Skupiny - několik pěších praporů, dělostřelecký oddíl...

Okrsky - speciální útvary určené k obraně pevnostních rajónů. V roce 1938 jejich funkci převzaly hraniční oblasti. 

 

Generálské hodnosti 

Označování a členění generálských hodností se od vzniku ČSR měnilo a vyvíjelo; z hlediska roku 1938 není snad nutno zde uvádět kompletní chronologický přehled, stačí pouze popis situace právě v roce 1938

  • brigádní generál,
  • divizní generál,
  • armádní generál.