Československá republika  

Vznik nezávislého Československa byl prohlášen 28.10.1918 Národním výborem nazvaným "muži 28. října", a to v součinnosti se zahraniční akcí Československé národní rady, která se již o čtyři dny dříve prohlásila za prozatímní vládu nového státu.

Muži 28. října

  • Alois Rašín, 
  • František Soukup, 
  • Jiří Stříbrný, 
  • Antonín Švehla, 
  • Vavro Šrobár.

 

Naším předmětem zájmu je tzv. první republika (ovšem, konkrétně rok 1938), která trvala od onoho 28.10.1918 do 30.9.1938.

Prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk (od 14.11.1918 do 14.12.1935), druhým potom Edvard Beneš (od 18.12.1935 do 5.10.1938).
Ústava byla přijata 29.2.1920.
Vlastizrádce Edvard Beneš byl československým ministrem zahraničí v letech 1918 až 1935; zastával také i funkci předsedy vlády (1921 až 1922). Nejpozději od roku 1927 byl i svobodným zednářem. 

 

Složení Česloslovenska 

V roce 1938 se Československá republika skládala ze čtyř / pěti částí (viz obrázky):

  • Čechy (Země česká), 
  • Morava (Země moravská) - do roku 1928,
  • Slezsko (Země slezská) - do roku 1928; od roku 1928 tvořily jednu zemi Moravsko-Slezsko, 
  • Slovensko (Krajina slovenská), 
  • Podkarpatská Rus (Země podkarpatoruská).

 

Prezidentem byl (vlastizrádce) Edvard Beneš (viz foto ). 

Počet obyvatel činil 15 182 000, ale z toho Čechoslováků bylo 66,24 %. Národnostní mapa ČSR je uvedena na obrázku níže. 

Počet obyvatel v létech 1921 a 1930 udává tabulka níže: 

Národnost 1921 % z celku 1930 % z celku
Čechoslováci (?) 6 775 000 71,00 7 713 000 69,02
Němci 3 061 000 30,60 3 150 000 29,58
Maďaři 7 000 0,07 11 000 0,11
Židé 36 000 0,36 37 000 0,35
Poláci 104 000 1,03 93 000 0,87
Rusíni 13 000 0,33 23 000 0,21
jiní 10 000 0,1 12 000 0,11
celkem 10 006 000 100 %  10 647 000 100 %

 

Relevantní údaje o počtu obyvatel, a o tom, k jaké národnosti se hlásili, jsou ze sčítání lidu (1921): 

 

Země Češi a Slováci Němci Maďaři Rusíni Židé Jiní Celkem
Čechy 4 382 788 2 173 239 5 476 2 007 11 251 93 757 6 668 518
Morava 2 048 426 547 604 534 976 15 335 46 448 2 659 323
Slezsko 296 194 252 365 94 338 3 681 49 530 602 202
Slovensko 2 013 792 139 900 637 183 85 644 70 529 42 313 2 989 361
Podkarpatská Rus 19 737 10 460 102 144 372 884 80 059 6 760 592 044
Československo 8 760 937 3 123 568 745 431 461 849 180 855 238 808 13 511 448
ČSR (%) 64,84% 23,12% 5,52% 3,42% 1,34% 1,77%  

 

 

Hlavní zdroje: (b17), 

 

Fotogalerie: Republika Československá

Záznamy: 1 - 1 ze 1