Stanovisko SSSR 

 
Je všeobecně známo, že SSSR byl (v rámci podepsaných smluv) vázán jít ČSR na pomoc pouze tehdy, pokud pomoc poskytla i Francie. Oficiální stanovisko SSR by vždy to, že pokud Francie poskytne pomoc, potom je SSSR odhodlán splnit všechny závazky vyplývající ze smlouvy čs.-sovětské.
 
Společnost národů 
 
Byla tu i možnost, že by SSSR pomohl v případě, že by Rada Společnosti Národů odhlasovala zásah proti vojenskému agresoru (tj. Německu). Ovšem, mezinárodní situace byla taková, že bylo vyloučeno, aby se Rada SN shodla na výsledku hlasování. 
SSSR nicméně prohlašoval, že nebude potřebovat jednomyslné schválení Radou SN (2.9.1938 prohlásil Litvinov, že i prostá většina by SSSR stačila), ba i, že stačí aby ČSR přednesla svoji stížnost ke Společnosti Národů. 
Je ale také známo, že jak vláda Polska, tak i vláda Rumunska vyhlásily, že v případě, že je bude Rada SN nutit do vytvoření koridoru pro DRRA, vystoupí ze Sn, a hlasování tak pro ně bude již neplatné. Byly tu ale informace, že postoj vlády Rumunského králoství by se změnil v případě, že by Francie garantovala bezpečnost koridoru.
 
SSSR vždy vyžadoval, aby SN rozhodla, že v případě Německa se jedná o útok. V tom případě, věřil SSSR, se změní i stanovisko Rumunska. 
 
Ben Ešeda 
 
Tehdejší prezident ČSR Ben Ešeda požádal vyslance Alexandrovského o sdělení stanoviska SSSR (udáváno 19.9.1938), a položil mu dvě otázky: 
 
  • Stále ještě očekáváme, že se Francie vzpamatuje, a že pozná, oč Hitlerovi jde. V tom případě dojde k válce. Co učiní SSSR vzhledem k naší společné smlouvě? příp. Poskytne SSSR v případě německého útoku v souladu s čs.-sovětskou smlouvou neprodlenou a účinnou vojenskou pomoc, pokud tak učiní Francie?
  • V případě, že by Francie definitivně odmítla splnit své závazky, jaký by byl postup SSSR, kdyby se ČSR rozhodla trvat na svém odporu a došlo k vojenskému konfliktu s Německem? ev. Pokud ČSR v případě německého útoku požádá Radu SN v Ženevě o uplatnění čl. 16 a 17 Statutu, pomůže mu SSSR jsko člen SN?
 
Je nutno uvést, že znění otázek se mírně liší podle pramenů - v případě první otázky je to vcelku jedno, ale okolo druhé otázky již panují rozpory. 
 
 
Sergej Sergejevič Alexandrovskij 
 
Tehdejší vyslanec SSSR odpověděl dne 21.9.1938: 
  • Splní-li své povinnosti Francie, splní je i SSSR, a to do všech důsledků. 
  • Pokud dojde k válce mezi Německem a ČSR, a Německo bude útočníkem, a nevyplní-li přesto Francie ihned své spojenecké závazky, požádá SSSR v tom případě čs. vládu, aby se obrátila na SN. I kdyby rozhodnutí SN nebylo jednoznačné, poskytne Moskva ČSR pomoc.
 
A opět - rozpory panují jak u znění druhé otázky, tak i u odpovědi na tuto otázku. 
 
 
Maxim Maximovič Litvinov (Meir Henoch Mojsejevič Vallach-Finkelstein) 
 
Litvinov byl (v září 1938) sovětským komisařem/ministrem zahraničních věcí. Na shromáždění SN v Ženevě pronesl: "... SSSR má v úmyslu splnit své závazky vyplývající z Paktu SN. ... SSSR je odhodlám spolu s Francií poskytnout ČSR pomoc těmi cestami a způsoby, které mu budou přístupné ..."
 
 
 
 
 
Hlavní zdroje: (b1),