Chronologický sled událostí 

Přehled událostí:

 • 1914 (28.7.) až 1918 (11.11. v 11:00) - první polovina světové války zvaná Velká válka
 • 1919 (28.6.) - mírové smlouvy z Versailles. Podepsání těchto smluv umožnilo i vytvoření Společnosti národů (League of Nations). 
 • 1920 - spojenecká smlouva Francie s Belgií (vypovězena 1936). 
 • 1921 - obranná smlouva mezi Francií a Polskem. 
 • 1921 - Malá Dohoda. Smlouvy o vzájemné pomoci mezi státy: Československo a Jugoslávie (14.8.1920), Československo a Rumunsko (23.4.1921) a mezi Jugoslávií a Rumunskem (7.6.1921) umožnily vznik obranného uskupení, které se nazývalo Malá Dohoda.  
 • 1924 (25.1.) - spojenecká smlouva Francie s Československem. 
 • 1925 (5. až 16.10) - Locarnské smlouvy (oficiální podpisy: 1.12.1925, Londýn) byly smlouvy, kterými Německo garantovalo nedotknutelnost západních hranic, tedy hranic mezi Německem, Francií a Belgií. Bohužel, v rámci těchto smluv, Německo již negarantovalo neměnnost hranic východních, tj. hranic s Polskem a Československem. 
 • 1926 - spojenecká smlouva Francie s Rumunskem. 
 • 1927 - spojenecká smlouva Francie s Jugoslávií. 
 • 1932 - Francie uzavírá pakt o neútočení se SSSR. 
 • 1934 (26.1.) - uzavřena smlouva o neútočení mezi hitlerovským Německem a Polskem. 
 • 1935 (16.3.) - Adolf Hitler vyhlašuje v Německu všeobecnou brannou povinnost. 
 • 1935 (2.5.) - Francie uzavírá se SSSR smlouvu o vzájemné pomoci. 
 • 1935 (16.5.) - ČSR uzavírá se SSSR smlouvu o vzájemné pomoci.
 • 1935 (1.7.) - dohoda o spolupráci armádních štábů ČSR a Francie (zatím v oblasti letectva). 
 • 1937 (18.2) - čs. vláda přijal adohodu o národnostním vyrovnání (zlepšení hospodářské, kulturní a sociální situace v pohraničí).  
 • 1937 (28.2) - Konrád Heinlein vytýčil (Ústí nad Labem) vlastní program národnostních katastrů.  
 • 1937 (27.4.) - Sudetendeutsche Partei vypracovala návrh šesti zákonů o povinném hlášení občanů k určité národnosti a jejich zapsání do národnostních katastrů. 
 • 1937 (1.6.) - Německý generální štáb začal vypracovávat plán Fall Grűn (Případ Zelený) o útoku proti ČSR. 
 • 1937 (24.6.) - Směrnice pro jednotnou válečnou přípravu, známá později pod názvem Fall Grűn (Plán Zelený). 
 • 1937 (1.9.) - V ČSR nabyl platnosti zákon o branné výchově. 
 • 1937 (14.9.) - zemřel T.G.M. 
 • 1937 (16.9.) - československý předseda vlády Milan Hodža jedná s Konrádem Heinleinem. 
 • 1937 (27.9) - československý předseda vlády Milan Hodža jedná s Andrejem Hlinkou.
 • 1937 (29.9.) - československý předseda vlády Milan Hodža jedná s rakouským kancléřem Kurtem Schuschniggem.
 • 1937 (17.10.) - incident v Teplicích (Teplitz): K. H. Frank vyprovokoval potyčku s čs. četnictvem. 
 • 1937 (5.11.) - porada Adolfa Hitlera s německými veliteli wehrmachtu o útoku na ČSR (viz tzv. Hossbachův protokol). 
 • 1937 (7.12.) - delegace polské menšiny předala čs. premiérovi Milanu Hodžovi své požadavky. 
 • 8.2.1938 - Andrej Hlinka jednal v Ružomberku s delegací Sudetendeutsche Partei o společném postupu. 
 • 20.2.1938 - Adolf Hitler označil v říšském sněmu ochranu práv Němců žijících v Rakousku a Československu za životní zájmy Německa a prohlásil, že je "ochoten osvobodit 10 milionů Němců žijících v zahraničí."
 • 1.3.1938 - vrchní velitel čs. armády Ludvík Krejčí vydal rozkaz o plynulém povolávání jednotek na vojenská cvičení, čímž bylo zajištěno strážení budovaných a již vybudovaných vojenských obranných zařízení. 
 • 11.3.193813.3.1938 - Německo obsazuje Rakousko při tzv. anšlusu. 
 • 24.3.1938 - Neville Chamberlain (britský premiér) prohlásil, že "životní zájmy Velké Británie" jsou přednější než válka na kontinentě.   
 • 28.3.1938 - porada: Hitler, Hess, Ribbentrop, Lorenz a Konrád Heinlein (ustanoven místodržícím pro oblast Sudet): SdP má klást nesplnitelné požadavky. 
 • 1.4.1938 - Milan Hodža jedná s SdP o národnostní otázce. 
 • 21.4.1938 - Adolf Hitler a velení Wehrmachtu rozpracovávají Fall Grűn
 • 24.4.1938 - V Karlových Varech vyhlašuje Konrád Heinlein tzv. Osm karlovarských požadavků
 • 7.5.1938 - britský a francouzský vyslanec v Praze předali demarší ministru zahraničí Kamilu Kroftovi - žádali, aby bylo dosaženo dohody čs. vlády s německou menšinou, a oznámili, že v případě válečného konfliktu britská vláda neposkytne ČSR pomoc. 
 • 12.5.1938 - schůzka agenta A-54 (Paul Thümmela; Abwehr) s plk. Františkem Moravcem (F.M., pozdější generál, byl v té době vedoucím II. oddělení: zpravodajství, špionáž a kontrašpionáž): informace o rozsáhlých nepokojích v Sudetech a možném vpádu wehrmachtu na naše území. 
 • 13.5.1938 - čs. vláda schválila první návrh národnostního statutu (samospráva a proporcionalita). 
 • 15.5.1938 - Manifest Věrni zůstaneme. 
 • 18.5.1938 - soustřeďování části německých vojenských jednotek u čs. hranic (vydáváno za cvičení). 
 • 20.5.1938 - povolání části záloh čs. armády (částečná mobilizace).
 • 22.5., 29.5. a 12.6. 1938 - obecní volby (úspěch SdP). 
 • 30.5.1938 - Adolf Hitler vydává definitivní směrniceFall Grűn ("Es ist" ... "Je mým nezměnitelným rozhodnutím zničit Československo vojenskou akcí v dohledné době.").  
 • 4.6.1938 a 5.6.1938 - 20. výročí pittsburské dohody. Manifestace na Slovensku (za prosazení autonomie). 
 • 8.6.1938 - SdP předložila čs. vládě memorandum 14. bodů (federalizace republiky, autonomie). 
 • 12.6.1938 - oznámeno, že právní řád ČSR neumožňuje přijmout všechny požadavky z memoranda SdP. 
 • 1.7.1938 - jednání Beneš-vláda o národnostním statutu (o menšinách). 
 • 3.7.1938 - 10. všesokolský slet. 
 • 20.7.1938 - Ben Ešeda obdržel návrh britské vlády na zprostředkování, na což čs. vláda přistoupila (Runcimanova mise). 
 • 26.7.1938 - další jednání čs. předsedy vlády Milana Hodži s SdP. 
 • 3.8.1938 až 16.9.1938 - Runcimanova mise v ČSR. 
 • 7.8.1938 - generál Ludwik Beck předává své memorandum (o nepřipravenosti wehrmachtu) vrchnímu veliteli wehrmachtu generálu Watlheru von Brauchitschovi. 
 • 10.8.1938 - porada ohledně ne/připravenosti wehrmachtu (u Adolfa Hitlera; Berghof). 
 • 19.8.1938 - Hlinkova slovenská ľudová strana přednesla třetí návrh autonomie. 
 • 26.8.1938 - Adolf Hitler předává K. H. Frankovi instrukce k podněcování nepokojů v čs. pohraničí (AH: "chci dostat Beneše živého a sám ho pověsím."). 
 • 30.8.1938 - Ben Ešeda předává SdP další, tzv. třetí plán řešení situace (vytvoření pěti žup, v nichž by moc měla SdP). 
 • 5.9.1938 - čs. vláda přijímá další, tentokráte tzv. čtvrtý plán řešení situace. 
 • 12.9.1938 - Hitlerův projev v Norimberku (útok na Československo: požadoval právo na sebeurčení pro sudetské Němce).
 • 13.9.1938 - pokus o puč ze strany SdP, vyhlášeno stanné právo v ohrožených oblastech Československa. 
 • 15.9.1938 - návštěva Chamberlaina u Hitlera (Berghof). 
 • 16.9.1938 - rozpuštění Sudetoněmecké strany SdP (Sudetendeutsche Partei), vydán zatykač na K. Heinleina a K. H. Franka. 
 • 19.9.1938 - vyslanci Spojeného království a Francie předali Ben Ešedovi nótu o nutnosti územních ústupků (které Beneš předtím neprozřetelně (?!) mocnostem navrhl) - odstoupení oblastí s více než 50 % německého obyvatelstva. 
 • 20.9.1938 - Hodžova vláda tento požadavek odmítla. 
 • 21.9.1938 - demarše vyslanců Spojeného království a Francie Benešovi (hrubý nátlak). Vláda tyto podmínky (viz výše) přijímá. 
 • 22.9.1938 - demonstrace nespokojených občanů. Vznikl Výbor na obranu republiky. Nová vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým. 
 • 22.9.1938 až 23.9.1938 - jednání Adolfa Hitlera s Neville Chamberlainem (Bad Godesberg), další požadavky Německa, vč. požadavků Polska a Maďarska. 
 • 23.9.1938 - Syrového vláda odmítá godesberské požadavky a vyhlašuje mobilizaci branné moci ČSR. 
 • 24.9.1938 - mobilizační opatření (částečná mobilizace) francouzské armády. SSSR uvedl do pohotovosti své pohraniční divize a letecké síly. 
 • 25.9.1938 - Francie vyhlašuje, že v případě potřeby přijde ČSR na pomoc. 
 • 26.9.1938 - německé memorandum (požaduje vyklizení sudetských oblastí do 1.10.1938). 
 • 27.9.1938 - Hitler vydává rozkaz aby se úderné jednotky wehrmachtu přesunuly z výcvikových oblastí do východišť útoku. Úderné jednotky představovalo 7 divizí. Chamberlain prohlásil, že Velká Británie není povinna přijít ČSR na pomoc. 
 • 28.9.1938 - ministr zahraničí Krofta posílá čs. vyslanci v Ženevě Heidrichovi instrukce pro nótu, která měla být okamžitě předána Společnosti národů v případě německého útoku na ČSR. Společnost národů byla žádána, aby v okamžiku německé agrese uvedla v chod svůj právní mechanismus zaručující podporu oběti útoku. Chamberlain požádal Mussoliniho o roli prostředníka během následujích mnichovských jednání. 
 • 29. září 1938 - Mnichovská konference (Německo, Itálie, Francie, Velká Británie). 
 • 30. září 1938 - podepsána Mnichovská dohoda (Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain) známá jako "o nás bez nás." Ben Ešeda Mnichovský diktát (bohužel) přijímá (čs. vláda 1.10.1938). 
 • 1.10.1938 až 10.10.1938 - obsazení pohraničních území ČSR Wehrmachtem. Hitler vítán jako osvoboditel. 
 • 5.10.1938 - Ben Ešeda abdikoval na funkci prezidenta republiky. 
 • 22.10.1938 - Ben Ešeda odletěl (potajmu) do Anglie. 
 • 20.11.1938 - zákon o sjednocení sudetoněmeckého území s Třetí říší. 
 • 1939 (15.3) - okupace Česko-slovenské republiky (2. republiky) Německem
 • 1939 (16.3) - vyhlášení území Protektorat Bőhmen und Mähren

(b8