Šatov 

V blízkosti obce Šatov se nacházejí tři ze šesti velkých pěchotních srubů postavených v roce 1938 na jižní Moravě.

Pěchotní srub Zahrada je objekt dvoustranný, dvoukřídlý a dvouzvonový; s jedním nadzemním a jedním podzemním patrem, vybudovaný ve II. stupni odolnosti. Původní výzbroj srubu by po jeho dokončení v roce 1939 tvořily dva protitankové kanóny vz. 36 ráže 47 mm spřažené s těžkým kulometem vz. 37, dvě dvojčata těžkých kulometů vz. 37 a šest lehkých kulometů vz. 26. Hlavní výzbroj objektu sloužila k palebnému krytí a podpoře jeho sousedů (srubů stejné velikosti a shodné výzbroje) a postřelování systému překážek proti tankům a pěchotě, které objekty obklopovaly a přehrazovaly terén mezi nimi. Okolní objekty pak měly palebné krytí „Zahradě“ opětovat. Tím by se vytvářela velmi koncentrovaná palebná přehrada, znemožňující pohyb útočníků na bojišti. Ovšem do konce září 1938 se nepodařilo srub kompletně dokončit. Posádku mělo tvořit 35 mužů.  

Pěchotní srub Úvoz je samostatným oboustranným dvoukřídlým objektem vybudovaným ve II. stupni odolnosti. V horním, povrchovém patře se nacházela především hlavní výzbroj objektu, spodní (podpovrchové) patro sloužilo jako zázemí pro osádku. Srub měl mít standardní výzbroj: v pravé i levé střelecké místnosti se mělo nacházet dvojče těžkých kulometů vz. 37 (zbraň M) a 4 cm kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37 (zbraň L1). Pro blízkou ochranu měly sloužit čtyři lehké kulomety vz. 26 (zbraň N) ve střílnách „pod betonem“ a další dva v pěchotních zvonech. I zde mělo posádku tvořit 35 mužů. Bohužel, ani tento srub nebyl do září 1938 dokončen. 

Objekty:

  • pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada (hotovo), 
  • pěchotní srub MJ-S 2 Úvoz (v současnosti nepřístupný), 
  •  dva objekty LO řopíky (hotovo). 

 

K opevnění patří dva řopíky LO vz. 37. Oba jsou základního typu A a jsou umístěny v mezipolí objektů MJ-S 2 a MJ-S 3.
Řopík bližší k objektu MJ-S 2 je typu A-160 normální odolnosti (obdržel číslo 2120), blíže ke srubu MJ-S 3 se nachází řopík typu A-160 v zesílené odolnosti (číslo 2121).
Osádka každého objektu čítala sedm mužů, výzbroj tvořily dva kulomety.

V současnosti je zde muzeum: MJ-S 3 Zahrada a Znojmo.

 

Poděkování: fotografie převzaty z webu "Boudařů", Válka a z webu Bunkry