Objekty LO 

I když mnohé z objektů lehkého opevnění (LO) Němci po Mnichovu zničili, přesto jich dost zůstalo zachováno. 

Pro zájemce o tuto část naší historie je k dispozici rozsáhlá literatura (viz např. b3, b21, b22,  b23  a další), a také rozsáhlá nabídka webových stránek (kupř. zde). 

Názory na skutečnou bojovou hodnotu se liší (a budou lišit), nicméně faktem zůstává, že i nedokončené opevnění je lepší než žádné! Jakkoli je pravdou, že vše se do 1.10.1938 dostavět a dovybavit nestihlo (u mnohých objektů chybělo zejména větrání, dále i periskopy, a lafety), i tak byla bojová hodnota objektů LO vysoká, a samotní němečtí velitelé předpokládali až 90 % ztráty u prvosledových jednotek (viz b21). 

Níže uvedené obrázky berte jako pozvánku pro návštěvu některých objektů LO. 

 

Základní zdroje: (b3), (b21), (b22), (b23),