Hůrka 

Dělostřelecká tvrz Hůrka je součástí těžkého opevnění (TO) a nachází se na severovýchodním okraji města Králíky. Stavba započala 5. 8. 1936 a trvala 24 měsíců.  

Tvrz Hůrka tvoří dělostřelecký srub (výzbroj: tři 10 cm houfnice) a dělostřelecká věž, dva pěchotní sruby (hlavní zbraní byly 4 cm kanony vz. 36), vchodový objekt a oddělená dělostřelecká pozorovatelna. Podzemí bylo na vchodový objekt napojeno svážnicí (šikmým výtahem). V podzemí je použito ojedinělé umístění kasárenských sálů mimo odbočku k některému z bojových objektů. Proto byla z hlavní galerie vyražena slepá odbočná galerie v délce kasárenského sálu, aby byl umožněn přístup do tvrzové nemocnice..

Objekty

  • pěchotní srub K-S 10 U boží muky = Boží muka, 
  • dělostřelecký srub K-S 11 Na svahu, 
  • dělostřelecká věž K-S 12 Na kótě, 
  • vchodový objekt K-S 12a U rybníčku (), 
  • dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b Utržený, 
  • pěchotní srub K-S 13 U lomu. 

 

Vchodový objekt československé dělostřelecké tvrze byl vždy zásadně budován na skrytém místě na odvráceném svahu v dostatečné vzdálenosti od hlavního obranného postavení. Nebylo předpokládáno jeho přímé zapojení do bojů, naopak i během nich mělo probíhat nerušené zásobování tvrze. V objektu se nachází vjezd pro nákladní automobily, vchod pro pěší, překladiště na pevnostní dráhu o rozchodu 600 mm, nasávání vzduchu pro centrální filtrovnu, dopravní kancelář a místnosti obvyklého zázemí. Byl vyzbrojen jedním těžkým kulometem vz. 37 spřaženým s protitankovým kanónem vz. 36 v levé vnější střílně a lehkým kulometem vz. 26 v pravé vnější střílně, ve střílně v prvních pancéřových vratech, v prvním zalomení vjezdu a ve dvou pancéřových zvonech na střeše objektu. 

Dělostřelecké zbraně tvrze Hůrka měly na tento prostor působit v součinnosti se svými sousedy nalevo tvrzemi Bouda a Adam. Hlavní zbraně dělostřeleckých srubů byly směrovány doleva směrem k tvrzi Bouda. Dělostřelecká věž mohla palebně působit hluboko do území nepřítele. Pěchotní sruby navazovaly na linii samostatných pěchotních srubů. Tvrz Hůrka byla stavebně dokončena. Nebyla dokončena dělostřelecká věž K-S-12 Na kótě, kde nebyla osazena věž (plánováno v roce 1939). Dělostřelecký srub K-S-11 Na svahu neměl stejně jako ostatní dělostřelecké sruby v československém opevnění hlavní zbraně - houfnice vz. 38. Protože všechny zbraně nebyly (do konce září 1938) osazeny, byla zde instalována provizorní výzbroj tří 7,5 cm horských kanonů vz. 15. 

Do sestavy tvrze Hůrka patřila i dělostřelecká pozorovatelna K-S12b Utržený, která nebyla napojena na tvrzové podzemí. Byla umístěna asi 1,5 km východně od tvrze Hůrka na kopci Veselka daleko za linií pěchotních srubů.

Objekty obklopovala protitanková překážka  typu A (ocelové rozsocháče a ocelové jehly zapuštěné do betonového prahu) kombinovaná s protipěchotní překážkou. Použity byly také protitankové příkopy. 

Tvrz mohla být chráněna palbou i ze sousedních pěchotních srubů K-S 14 U cihelny a K-S 7 U vesnice (pevnostní minomety  9 cm - zbraň G). 

Obsluhu tvořilo (mělo tvořit) 424 mužů. 

V současnosti je zde muzeum: Hůrka

 

Poděkování: fotografie převzaty z webu Military, a od "Boudařů".