Dobrošov 

Dělostřelecká tvrz Dobrošov je umístěna v sousedství stejnojmenné obce. Obec Dobrošov leží 3 km vzdušnou čarou východně od Náchoda. Výstavba byla zadána 29.7.1937 a i když se pracovalo velmi intenzivně, do září 1938 se to prostě nedalo stihnout. Tvrz nebyla dostavěna, i když pěchotní sruby stavebně dokončeny byly.

Tvrz měly tvořit dva pěchotní sruby (N-S 72 Můstek a N-S 43 Jeřáb), které se podařilo dostavět a z nichž Jeřáb byl v září 1938 schopen improvizované obrany. Dělostřelecký srub N-S 75 Zelený, stejně jako výše uvedené pěchotní sruby jsou přístupné veřejnosti (viz níže).
Ostatní objekty dostavěny nebyly..

Jako u všech tvrzí měly být postaveny jako první pěchotní sruby, které měly uzavřít linii opevnění.

Podzemí tvrze bylo vyrubáno celé.

Objekty:

  • pěchotní srub N-S 72 Můstek (hotovo),
  • pěchotní srub N-S 43 Jeřáb (hotovo; v září 1938 schopen obrany),
  • dělostřelecký srub N-S 75 Zelený (hotovo, i za pomoci vojáků),
  • dělostřelecký srub N-S 76 Amerika,
  • dělostřelecká otočná a výsuvná věž N-S 74 Maliňák,
  • minometná věž N-S 77 Kaplička,
  • vchodový objekt N-S 77a Portál. 


Svými pevnostními houfnicemi měla vlevo postřelovat náchodskou kotlinu a podporovat izolované pěchotní sruby ve svazích nad Bělovsí. Dostřel jejich zbraní dosahoval až za Hronov a Červený Kostelec. Palba se měla překrývat s palbou tvrze Jírova hora. Vpravo se její palebný vějíř překrýval s palebným vějířem sousední tvrze Skutina. Dostřel DOV Maliňák zasahoval hluboko na území nepřítele.

Celé čelo tvrze mělo být chráněno souvislou protitankovou překážkou typu A (ocelové jehly a rozsocháče) navazující na intervalovou překážku směrem k objektům N-S 71 (vpravo) a N-S 80 (vlevo). Zbývající objekty tvrze měly být obklopeny šestiřadou protipěchotní překážkou, pouze silnici nad vchodovým srubem měla přehrazovat protitanková překážka. S protitankovým příkopem se počítalo jen vlevo od N-S 72 v délce 100 metrů. Předsunuté izolované objekty N-S 78 a 79 měly mít samostatnou protitankovou překážku.

Na povrchu byly i objekty LO, které již byly dokončeny, vyzbrojeny a obsazeny osádkami. Průběh prvního sledu LO byl v prostoru tvrze přerušen, řopíky zde byly v podstatě nahrazeny šesti staršími pevnůstkami vz. 36, které byly rozmístěny poblíž kót 609 a 619. Čelními, popřípadě kosými palbami byly schopny zajistit obranu celé náhorní plošiny. Souvislou palebnou přehradu zajišťovaly až řopíky druhého sledu situované za tvrzové sruby. Pět řopíků jihovýchodně od tvrze zesilovalo obranu silnice Náchod–Nový Hrádek. Linie lehkého opevnění od Dobrošova směrem do údolí Metuje pokračovala ve dvou souvislých sledech. 
Zastoupeny byly, mimo modifikace C, všechny základní typy LO vz. 37. Všechny lehké objekty v okolí tvrze Dobrošov byly za okupace odstřeleny a dnes z nich lze nalézt pouze zarostlé železobetonové rozvaliny.

Obsluhu tvořilo (mělo tvořit) 571 mužů.

V současnosti je zde muzeum: N-S 75, N-S 72 a N-S 43 Jeřáb.
 

Poděkování: fotografie převzaty z webu pevnost Dobrošov a Military a z webu Bunkry.