Šibenice 

Dělostřelecká tvrz Šibenice je situována na kótě U šibenice západně od Opavy mezi obcemi Sádek, Milostovice a Nový Dvůr. Stavba tvrze byla zahájena 30.4.1938 jako poslední zadaná stavba tvrze v rámci čs. pohraničního opevnění. Vzhledem ke svému rozsahu, co do počtu zbraní řadila se Šibenice k největším rozestavěným tvrzím. Větší byla jen tvrz Stachelberg a projektovaná tvrz Poustka.

Svými 100 mm houfnicemi měla podporovat izolované pěchotní sruby od Opavy po projektovaný pěchotní srub OP-S-50 u obce Sosnová. Dělostřelecká otočná věž mohla svými houfnicemi postřelovat německé město Pilszcz, které bylo pro německou stranu výhodným nástupním prostorem k útoku na Opavu, jejíž centrum bylo vzdáleno od Pilszcze přibližně 7 km.  Dále mohla svými zbraněmi ostřelovat německá města a městečka Branice, Uciechowice a další. Nalevo od tvrze se měla palba překrývat se zrušenou tvrzí Milotický vrch, která byla nahrazena dvěma izolovanými dělostřeleckými sruby. 

Tvrz tvořily tři pěchotní sruby (OP-S 30-32), dělostřelecká otočná věž (OP-S 33), minometná věž (OP-S 33a), dva dělostřelecké sruby (OP-S 34 a 35) a vchodový objekt (OP-S 35a). Projekt minometné věže ještě v době realizace tvrze nebyl zpracován, a tak se počítalo s dodatečným zadáním. Co se týče rozsahu, byla Šibenice nejrozsáhlejší tvrzí vůbec. Délka jejího podzemí činí asi 2 800 m bez započítané 420 m dlouhé odvodňovací štoly.

Objekty nebyly postaveny, pokud byly udělány výkopy, byly v rozestavěné fázi účelově zasypány tak, aby nebyl nalezen vchod do tvrze. 

Objekty:

  • pěchotní srub OP-S 30 Šibenice, 
  • pěchotní srub OP-S 31 U cesty,
  • pěchotní srub OP-S 32 Kopaniny,
  • dělostřelecká otočná věž OP-S 33 Katastr, 
  • dělostřelecký srub OP-S 34 Březová,  
  • dělostřelecký srub OP-S 35 U vrby,  
  • minometná otočná věž OP-S 33a,  
  • vchodový objekt OP-S 35a Divá Hůra.

 

Tvrz Šibenice se svým palebným vějířem nedotýká palebného vějíře svého pravého souseda tvrze Smolkov. Je to dáno změnou zbraní, kdy tento prostor měl být kryt palbami kasematních 8 cm kanónů s dostřelem 12 500 m. Zastavení vývoje kanónu a jeho nahrazení pevnostní houfnicí ráže 10 cm s dostřelem pouze 11 950 metrů vytvořilo dělostřelecky nepokrytou proluku v opevnění v předpolí srubů OP-S-13 až OP-S-16 v celkové šířce cca 800 metrů. Bylo však již pozdě měnit trasu opevnění a navíc rovinatý terén v okolí Opavy neposkytoval dostatek možností pro stavbu tvrze Šibenice. Hluchý prostor v linii proto bylo rozhodnuto vykrýt později stavbou samostatného minometného srubu se třemi minomety jižně od OP-S-18. Do 30.9.1938 však o výstavbě minometného srubu nebylo rozhodnuto.

Objekty měla spojovat železnice s akumulátorovou lokomotivou.

Obsluhu tvořilo (mělo tvořit) celkem 615 mužů.

 

Fotogalerie: Šibenice

Poděkování: fotografie převzaty z webu Military.