Orel 

Stavba dělostřelecké tvrze Orel byla plánována do prostoru kóty U orla nedaleko Darkoviček severně od Hlučína. Stavba celé tvrze nebyla zadána, jen na pěchotním srubu MO-S 20 byly 27.4.1936 zahájeny práce, čili byl postaven pěchotní srub Orel a schodišťová šachta, která ho měla napojovat na budoucí podzemí tvrze, jejíž realizace byla odsunuta na pozdější dobu. Délka tratí měla být cca 500 m a měla spojovat tři objekty ze šesti.

Tvrz měly tvořit tři pěchotní sruby (MO-S 20, MO-S 20a, MO-S 20b), minometná věž (MO-S 20c), dělostřelecká otočná věž (MO-S 20d) a vchodový objekt (MO-S 20e). Ojedinělostí této tvrze bylo to, že čelo tvrze netvořily pěchotní sruby, ale nejvíce byla vysunuta dělostřelecká otočná věž, která byla po stranách chráněna pěchotními sruby. Teprve několik metrů za touto sestavou procházela hlavní obranná linie.

Místo, na kterém na kterém byla tvrz navržena, je z geografického hlediska velice výhodné, protože dělostřelecká otočná věž mohla ostřelovat významné silniční a železniční komunikace na nepřátelském území. Avšak při stavbě vyvstaly velké geologické problémy, zemina v prostoru se skládala z naprosto nevhodného podloží (písek, hlína, jíl), a proto byla výstavba odložena. Dalšími důvody byly také finance, nedostatečná stavební kapacita a neujasněná koncepce stavby.

Objekty:

  • pěchotní srub MO-S 20 Orel, 
  • pěchotní srub MO-S 20a (nepostaven),
  • pěchotní srub MO-S 20b (nepostaven),
  • dělostřelecká otočná věž MO-S 20d (nepostavena), 
  • minometný srub MO-S 20c,  
  • vchodový objekt MO-S 20e.

 

Obsluhu tvořilo mělo tvořit celkem 405 mužů. 

Postavený objekt je muzejně provozován v rámci Areálu Československého opevnění Darkovičky severně od Hlučína. Do areálu patří: 

  • samostatný pěchotní srub MO-S 18 Obora, 
  • samostatný pěchotní srub MO-S 19 Elexej, 
  • tvrzový pěchotní srub MO-S 20 Orel, 
  • LO vz. 37 typu A. 

 

 

 

Poděkování: fotografie převzaty z webu Wikipedie a Orel.