Francie 

 

Francie byla dlouhodobě "spojencem" Československa. Jelikož zahraniční politiku ČSR řídil neustále Ben Ešeda, také vše podstatné ve vztahu k Francii se dělo (pouze) s jeho souhlasem. 

Smlouva o spojenectví a přátelství (1924) mezi Francií a ČSR definovala vzájemnou spolupráci, ale přesné a konkrétní specifikace vzájemné vojenské pomoci v případě napadení jedné či druhé strany (přestože určité záležitosti byly probírány) nebyly specifikovány zejména proto, že Ben Ešeda konkretizaci dohod o vojenské spolupráci odmítal. 

Nicméně od roku 1933 se situace měnila, spolupráce mezi vojenskými odborníky se potom slibně rozvíjela (především v oblasti letectví) - známá je zejména spolupráce při budování obranných staveb... (i když právě objekty opevnění byly posléze budovány podle jiných parametrů než podle francouzských, a objekty LO i TO byly také kvalitnější a lepší). 

Avšak již dřívější Pakt z Locarnu (1925) měl naznačit, jakou cestou se bude francouzská politika ubírat - ovšem ani Ben Ešeda (a ten byl odpovědný zejména), ani čs. generalita (Syrový či posléze Krejčí) buď nebyli schopni či nechtěli vidět důsledky uzavření Locarnských smluv. 

A od roku 1937 nastal ve vzájemných vztazích podstatný zlom - Francie začala brát ohledy na přání Velké Británie a politiku obranných smluv s ČSR stále více opouštěla. Bohůmžel na tuto situaci nedokázali čs. politikové dostatečně zareagovat. 

 

(b8