Zkratky a označení 

Na webu jsou použity různé zkratky, jejichž význam je objasněn níže: 

 • A - armáda (Armee; Wehrmacht), 
 • Abwehr - zpravodajská služba Wehrmachtu, 
 • ag. - armádní generál, 
 • AK - armádní sbor (Armee Korps; Wehrmacht), 
 • anschluss - připojení (myšleno připojení Rakouska k Německu 12.3.1938), 
 • bg. - brigádní generál, 
 • ČSR - ČeskoSlovenská Republika (označována také jako první republika - od vzniku 28.10.1919 do 29.9.1938 Mnichovský diktát), 
 • dg. - divizní generál, 
 • DRRA - Dělnicko-Rolnická Rudá Armáda, 
 • g. - generál, 
 • Gestapo - Geheime Staatspolizei, čili  tajná policie Třetí Říše, 
 • g-d. - generál dělostřelectva, 
 • g-mjr. - generál major, 
 • g-p. - generál pěchoty, 
 • g-por. - generál poručík, 
 • g-plk. - generál plukovník, 
 • g-pm. - generál polní maršál, 
 • g-řpm. - generál říšský polní maršál, 
 • HO - Hraniční Oblast, 
 • HOP - Hlavní Obranné Postavení, 
 • HP - Hraniční Pásmo, 
 • HVOA - Hlavní Velitelství Operačních Armád (myšleno: československá branná moc), 
 • kpt. - kapitán, 
 • KPÚV - kanon proti útočné vozbě (tedy: protitankový kanon), 
 • LO - lehké opevnění (resp. objekty lehkého opevnění), 
 • m. či md. - motorizovaná divize, 
 • pI - tank z PzKpfw I. (PanzerKampFWagen) s označením verze I., 
 • pII - tank PzKpfw II. (Panzerkampfwagen) s označením verze II., 
 • pIII - tank PzKpfw III. (Panzerkampfwagen) s označením verze III., 
 • pd. - pěší divize, 
 • plk. - plukovník, 
 • plk. gšt. - plukovník generálního štábu, 
 • pplk. gšt. - podplukovník generálního štábu, 
 • ŘOP - lidové označení objektů LO (podle Ředitelství Opevňovacích Prací), 
 • SD - Sicherheitsdienst, čili zpravodajská služba NSDAP a SS, 
 • sdF - sudetendeutsche Freikorps, čili ozbrojené síly sudetoněmeckých dorovolníků bojující proti ČSR, 
 • SN - Společnost Národů (stejně zbytečný a bezzubý předchůdce OSN)
 • SOS - Stráž Obrany státu, 
 • SPO - smíšený předzvědný oddíl, 
 • SSSR - Svaz Sovětských Socialistických Republik, 
 • štb. - štáb,  
 • t. či td. - tanková divize: (Wehrmacht = obrněná divize; čs. armáda = rychlá divize), 
 • TO - těžké opevnění (resp. objekty těžkého opevnění), 
 • Wehrmacht - německá ozbrojená (branná) moc - vojsko,