Tabulky 

Níže uvedené tabulky demonstrují situaci. 

Wehrmacht v roce 1938 (viz m2): 

Položka Počet ks
Osoby 1 105 000
Koně  
Motorová vozidla  
Pušky (Mauser) 1 693 800
Pistole (P08, P38) 378 800
Kulomety (MG34) 56 370
Minomety (GrW36 5 cm, GrW34 8 cm, NbW35 10 cm) 1 230
Protitankové kanony (PaK 35/36) 7 710
Polní děla (GebK15, leGebIG18, liIG18, leFH18, sFH18, sK18) 6 260
Moždíře (Mörser 16 a Mörser 18) 21
Tanky (PzKpfw II, III: cca 50 ks) 1 228 + 50
Tančíky (PzKpfw I.) 1 445
Obrněné automobily 350 + 16
Obrněné vlaky  
Letadla (stíhačky, zejména: Bf109, ale i Ar68 a He51) 750
Letadla (taktické bombardéry, zejména He111, Do17, Ju86, Ju87 "Štuka" cca 270) 950
Letadla ostatní (průzkumné, pozorovací) 550
Protiletadlové kulomety  
Protiletadlové kanony (Flak 18, 30, 36, 38) 2 500
Samopaly (MP18, MP28, MP34, MP38) 7 310
 

A 10. Západní Čechy, Walter von Reichenau 

Základní přehled prostředků 10. armády (viz b1): 

Divize Základní složení ks (cca) Velitel / sídlo Zařazení Poznámka
1. obrněná (tanková) 4 tankové prapory, 
lehké tanky
pI: 192, 
pII: 96 
g-por. von Weichs, 
Kulmbach
XVI.AK neúplná (-ženijní prapor, -lehká děla)
2. motorizovaná protitankový oddíl pI: 24 g. Bader, 
Neustadt
XIV. AK plný stav
13. motorizovaná  protitankový oddíl (část) pI: 24 g. Otto, 
Magdeburg
XIV. AK neúplná (- oddíl těžkých děl)
1. lehká  1 prapor lehkých tanků pI: 24 g-por. Hopfner, 
-
XV. AK neúplná
5. pěší  protitankový oddíl   g. Hahn, 
Chalm
V. AK plný stav, 
1. sled
9. pěší protitankový oddíl (část)   -, 
Giessen
IX. AK neúplná
10. pěší  oddíl těžkých děl   g. Wäger, 
Regensburg
XIII. AK část děl chyběla
15. pěší  50 % PTK   -, 
Schwandorf
IX. AK neúplná, (- 3 pěší prapory...)
17. pěší  protitankový oddíl (část)   -, 
Nürnberg
XIV. AK zesílena
25. pěší  protitankový oddíl   g. Schaller,
Ludwigsburg
V. AK neúplná, (- dva oddíly lehkých děl)
31. pěší  protitankový oddíl (část)   -,
Braunschweig
XI. AK neúplná (- dva pěší prapory)
Pozn.: uvedené údaje nejsou úplné, další info - viz (b1)

 

A 14. Jižní Morava, Wilhelm List 

Základní přehled prostředků 14. armády (viz b1):

Divize Základní složení ks (cca) Velitel / sídlo Zařazení Poznámka
2. obrněná 
(tanková)
u pluků jenom první dva tankové prapory  pI: 192, g. Guderian,
Mödling
XVIII. AK 2. sled, neúplná (- dělostřelectvo), 
29. motorizovaná protitankový oddíl   g. Lüdke, 
Erfurt
XVIII: AK plná pohotovost
2. lehká jeden prapor pI, protitankový oddíl (část) pI: 48 -,
-
XV. AK neúplná (- dva dělostřelecké pluky), spíše brigáda
4. lehká tančíky Fiat Ansalto (neúplný prapor)   -, 
-
XV. AK neúplná, bývalé rakouské jednotky
2. horská - dělostřelecký pluk, - čtyři prapory   g. Feuerstein, 
Steyr
XVIII. AK ve výstavbě, bývalé rakouské jednotky
3. horská protitankový oddíl (část)   g. Dietl XVIII. AK neúplná (- dělostřelectvo a další)

 

A 2. Severní Morava, Gerd von Rundstedt

Základní přehled prostředků 2. armády (viz b1): 

Divize Základní složení ks (cca) Velitel / sídlo Zařazení Poznámka
3. obrněná 
(tanková)
pouze jeden prapor u tankových pluků pI: 96 g. Fessmann,
Königsbruck 
 
X. AK neúplná
(- dělostřelectvo; - pIII)
30. motorizovaná pouze dva prapory u motor. pluků   -,
Lübeck
X. AK neúplná (- děla)
3. lehká jeden neúplný tankový prapor   g. Kuntzen,
Cottbuss
XV. AK neúplná
(- dělostřelectvo, - týl),
na pochodu
3. pěší pluky jenom o dvou praporech   -,
Hirschberg
II. AK neúplná (- protitankový oddíl)
32. pěší     -,
Kösslin
II. AK na pochodu
12. pěší pluky jenom o dvou praporech   g. Ulex,
Schwerin
II. AK 2. sled, neúplná
8. pěší     -,
Opplen
VIII: AK  
18. pěší protitankový oddíl (50 % pt kanonů)   g. von Mannstein,
Liegnitz
VIII. AK (- kulometný prapor)
28. pěší protitankový oddíl   -, 
Breslau-Wrocław
VIII. AK na pochodu
70. zeměbranecká 50 % stav   -, 
Oppeln
XV. AK severně od Oppeln
7. výsadková výsadková baterie   g. Student,
Stendal
XV. AK "operace Bruntál"
16. zeměbranecká     -,
-
  jižně od Kreuzburgu
30. zeměbranecká     -,
-
  záložní,
východně od Brieg
72. zeměbranecká     -,
-
  východně od Breslau

 

A 8. Severozápadní Čechy, Fedor von Bock 

Základní přehled prostředků 8. armády (viz b1): 

Divize Základní složení ks (cca) Velitel / sídlo Zařazení Poznámka
20. motorizovaná     g. Schwandner,
Freiberg
XI. AK neúplná (- dva pěší, - jeden motocykl. prapor)
23. pěší protitankový oddíl (50 %)   g. Busch, 
Postdam
III. AK neúplná (- děla, - vozidla)
14. pěší + jeden pěší pluk   g. von Kressenstein, 
Leipzig
III. AK dva pěší pluky jenom po dvou praporech
16. pěší protitankový oddíl (50 %)     VI. AK neúplná (dva oddíly lehkých děl, 50 % motocyklů); nasazení: za 7 dní
19. pěší protitankový oddíl (50 %)     XI. AK neúplná (- dva pěší prapory); nasazení: za 14 dní

 

A 12. Jižní Čechy, Wilhelm von Leeb 

Základní přehled prostředků 12. armády (viz b1):

Divize Základní složení ks (cca) Velitel / sídlo Zařazení Poznámka
1. horská protitankový oddíl (část)   g. Lanz,
Reichenthal
VII.AK neúplná (- jeden horský prapor, - dělostřelecký pluk)
7. pěší protitankový oddíl (45 %)   -,
Rohrbach
VII. AK neúplná (- dva dělostřelecké oddíly, část motocyklů), na přesunu
27. pěší protitankový oddíl (část)   -,
-
VII. AK neúplná (- tři pěší prapory)
44. pěší protitankový oddíl (část)   -,
Grossiegharts
XVII. AK neúplná (- čtyři pěší oddíly, - dva oddíly děl), bývalé rakouské jednotky
45. pěší protitankový oddíl (část)   -,
Albendorf
XVII. AK neúplná (-tři pěší prapory, dva oddíly dělostřelectva) bývalé rakouské jednotky
69. pěší - -   XVII. AK záložní

 

Základní zdroje: (b1),