Předehra 

ČSR byla nacistické völkischpolitik vždy trnem v oku (viz dále). 

 

Herglovo memorandum 

Walter Hergl byl advokát z Liberce, který se přiklonil k nacistické ideologii. Vypracoval tzv. Herglovo memorandum, které zaslal Adolfu Hitlerovi.

V memorandu se uvádí, že řešení velkoněmecko-české, resp. sudetoněmecko-české otázky se musí dít pod vedením Říše a jejího vůdce. Toto řešení se netýká jen anexe pohraničí, ale celého sudetoněmeckého prostoru. 

Výňatky z tohoto memoranda: "... v konečném důsledku nejde o nic jiného, než kdo zde zůstane, Čech či Němec. Musí se pokračovat v tom, co naši otcové započali a co dočasně přerušili. Vlastně nejnaléhavějším úkolem německého národa je, aby byla z Čech, Moravy a Slezska německé země. Tu si přejeme jako německou půdu.. proto i konec existence české národnosti na této půdě... germanizace může nastat jen tím způsobem, že český národ odtud fyzicky zmizí...k čemuž může ve dvou základních formách: buď vyhubením nebo vyhnáním. (Žádná pochybná humanita.) Toto řešení se může začít uskutečňovat pomocí vyhlazovací války, kterou soudobé vojenské prostředky umožňují; čas k tomu už nastává... 

 

Itálie

Adolf Hitler měl zájem mít Itálii na své straně, vtáhnout Itálii do války proti ČSR se mu ale nepovedlo. Ve dnech 3. až 10. května 1938 Hitler uskutečnil návštěvu Itálie, ale duce odmítl se akce proti ČSR zúčastnit. 

Proto došlo k rozhodnutí momenálně opustit vojenský útok proti ČSR, a získaný čas využít k tomu, aby "vina za rozpoutání války byla podsunuta protivníkovi, tj. československé straně". Uvažovalo se o tom, že jako záminka k útoku bude použit nějaký incident (konkrétně atentát na německého vyslance v Praze). 

 

Zeitzlerova zpráva 

Adolf Hitler pověřil 16.5.1938 mjr. Schmundta (svého vojenského pobočníka) k získání odpovědí na otázky: 

 

  1. Které divize na hranici "Zeleného" budou připraveny k pochodu v případě mobilizace do 12 hodin? 
  2. Který je poslední den mobilizace? 

Odpověď byla (odpovídá OKW, pplk. Kurt Zeitzler): 

 

  1. 12 divizí (v posádkách):7, 17, 10, 24, 4, 14, 3, 18, 28, 8, obrněná a horská, 
  2. 3 den.

 

Následný dotaz na čs. obranu odpověděl (tehdy - posléze gen. por.) pplk. gšt. Kurt Zeitzler:
"Pevnostní soustava sestává z velkého počtu ocelových a betonových pevností, lehkých, středních i těžkých, a palebných postavení kulometů, které mají uzavírati mezery mezi opevněními. 
Počet ocelových a betonových pevností jest různý, od jednoho do devíti na kilometr.  
Vytvořená poziční palebná postavení se skládají z lehkých, středních a těžkých kulometů a mezi nimi jsou někde ocelové nebo betonové pevnůstky. 
Počet kulometných hnízd se liší a je od jednoho do devíti na kilometr. 
Blokové konstrukce se skládají z lehkých, někdy středních a těžkých kulometných hnízd na hlavních silnicích a průjezdech. 
Odolnost průrazu: ocelové a betonové konstrukce jsou odolné proti všem známým kalibrům. Lehké kulometné pevnůstky proti všem kalibrům až do 10,5 cm, střední rovněž do 10,5 cm, težké až do 21,00 cm a někdy i proti kalibrům větším
." 

Na řadu tedy přišla stategie politická. 

 

Velká Británie

Adolf Hitler si anglického národa (a zejména jeho vládnoucí vrstvy) velice vážil, britské impérium uznával jako jeden ze základních pilířů bílé rasy. 

Posléze vsadil na správnou domněnku, že se pomocí Velké Británie podaří Německu izolovat ČSR od Francie...už jenom proto, že tehdejší vůdce VB považoval za "Kleine Herren", které klidně postaví před "faits accompli".

Karlovarské požadavky vyložil Konrad Heinlein v Anglii (12. až 13. května 1938) ve velmi umírněné podobě, a ve Velké Británii také byly přijaty jako jakási forma autonomie. 

Zdroje: (b5)