Rumunské království 

Po první části světové války (1914 až 1918) se k Rumunsko připojily Sedmihradsko, území Banátu, Bukovina a Besarábie a vzniklo tzv. Velké Rumunsko

Rumunské království bylo pevným členem Malé dohody a věrným spojencem Československa. 

V roce 1938 mu vládl král Carol (viz foto).