Finsko 

Vrchním velitelem finských ozbrojených sil byl v té době maršál Carl Gustav Emil von Mannerheim (narozen 4.6.1867, Louhisaari Manor; zemřel 27.1.1951, Lausanne; viz foto), pozdější finský prezident a také největší Fin všech dob. 

Maršál Carl Gustav Emil svobodný pán z Mannerheimu byl vzdělaný aristokrat, hovořící 7 jazyky. Absolvoval vojenské vzdělání v rámci „ruské školy“ a velice dobře si prostudoval i základy školy „německé“ a „francouzské“. Vedl ruské jednotky ve válce rusko-japonské (1905) i v první světové, kde dosáhl hodnosti generála jezdectva. 

V roce 1918 se vrátil do Finska, kde převzal velení nad bílou domobranou, která pod jeho velením rozdrtila jak rudé povstalce, tak intervenční vojska ruských bolševiků. V celém 20. století by se našlo jen pár velitelů, kteří by se s ním mohli porovnávat. Jediný maršál v historii Finska měl absolutní důvěru svých vojáků a ta se přenášela i na velitele, které jmenoval.