Naši generálové Ben Ešedovi: "Musíme do války, ať jsou důsledky jakékoli. Západní velmoci budou nuceny nás následovat. Národ je naprosto jednotný, armáda je pevná a chce do toho jít. A i kdybychom zůstali sami, nesmíme povolit." (28.9.1938) 

Divizní generál František Nosál: "Válka by snad mohla vyhladit část národa, ale jeho duch by zůstal zachován. Svoboda se vždy vykupuje krví."